POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

Na podlagi pobude Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za izplačilo 13. plače, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, poziva delodajalce v dejavnosti gostinstva in turizma, da v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova poslovne uspešnosti poslovanja v podjetjih, v novembru in decembru 2019 zagotovite izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).

Prav tako se poziva delodajalce, da najkasneje v mesecu decembru 2019 zagotovite izplačilo »božičnice« v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

Ob tem v ZSSS opozarjajo, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja od 1.1.2018, tako zaradi pobud ZSSS kot dogovora med socialnimi partnerji, davčno razbremenjena. Zakon o dododnini (ZDoh-2R) za leto 2019 tako določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, enkrat v koledarskem letu, od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100% povprečne plače v RS tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Breda Črnčec, dipl.ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher
predsednik SGIT Slovenije