DEL DOHODNINE V VIŠINI 0,5% NAMENITE VAŠEMU SINDIKATU SGIT

Zakon o dohodnini omogoča, da del dohodnine v višini 0,5%, ki bi sicer ostal v proračunu RS, namenimo za delovanje organizacije za katero smatramo, da je za nas zelo pomembna in vredna našega zaupanja, kar glede na vašo aktivno vključenost v delovanje SGIT, smatramo, da je to »naš sindikat«. Če ne boste sami namenili 0,5 dohodnine za delovanje sindikata, bo to namesto vas storila država, kar pomeni, da bodo šla ta sredstva v državni proračun.

Z letom 2020 pa se po Zakonu o nevladnih organizacijah vzpostavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij, kar pomeni, da v kolikor ne boste sami določili, kam gre 0,5% dohodnine, bo šel ta delež prihodnje leto v omenjeni sklad. Sklad bo upravljalo Ministrstvo za javno upravo, sredstva pa bo nevladnim organizacijam dodeljevalo preko javnih razpisov. Zato je pomembno, da ta del dohodnine z obrazcem namenite tja, kamor ste se sami odločili.  

Vse sindikalne zaupnike, predsednike, njihove družinske člane in vse ostale zaposlene prosimo za pristop k donaciji in podpisu obrazca, saj bomo lahko le na ta način pridobili dodatna sredstva, ki bodo omogočala ohranitev ugodnosti za člane našega sindikata in izvajanje aktivnosti SGIT.

Izpolnite svoje podatke na obrazcu. Če ste v tem letu že prej izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo. Obrazce za sodelavce, družinske člane, lahko fotokopirate. 

IZPOLNJENE OBRAZCE POSREDUJTE na naslov finančnega urada, (Davčni urad Ljubljana, Obrazci za dohodnino za donacijo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana),  lahko pa jih pošljete tudi po pošti na naslov sindikata: SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, Neratova ulica 4, 2000 Maribor, od koder jih bomo mi posredovali na finančni urad. Obrazce posredujte najkasneje do 16. 12. 2019 

Z lepimi sindikalnimi pozdravi 

TVOJ SINDIKAT GIT SLOVENIJE

 

Breda Črnčec, dipl. ekon.                                                                Kristijan Lasbaher

generalna sekretarka                                                                      predsednik