PROJEKT  SPIN – vključitev oseb, ki so pred izgubo zaposlitve

Posted on Posted in Novice

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj,  bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji  prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev.

Kdo se lahko vključi?

Vključijo se lahko osebe, ki imajo registrirano stalno ali začasno prebivališče v eni od zahodnih regij (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška ali Obalna) in so bodisi pred prenehanjem zaposlitve (potek pogodbe za določen čas, odpovedi zaradi poslovnih razlogov).   Ko osebe preidejo v status brezposelnosti, jih v program ne moremo več vključevati.

Več >>