DRAGE ČLANICE IN ČLANI SGIT, NAMENITE DEL DOHODNINE VAŠI ORGANIZACIJI!

Posted on Posted in Uncategorized

Zakon o dohodnini je uvedel možnost, da lahko davčni zavezanci (rezidenti Republike Slovenije) del dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – SGIT  je reprezentativni sindikat in zato možni upravičenec do vaše donacije. Prvi poziv smo vam že posredovali v začetku meseca decembra lani, ko je še veljalo, da lahko zavezanci kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam odstopijo pol odstotka svoje obračunane dohodnine, z uveljavitvijo PKP 7, pa se je ta delež zvišal na en procent, prav tako pa se je podaljšal rok za oddajo obrazca,  na 31. maj 2021.

V kolikor ocenjujete, da je SGIT  s svojim dosedanjim delom oziroma aktivnostmi opravičil vaše zaupanje, lahko del dohodnine, ki ste jo v posameznem letu morali plačati državi, namenite naši organizaciji. Vse kar morate storiti je, da izpolnite in podpišete priloženo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije« in jo izročite vašemu predsedniku sindikalne podružnice ali pa jo pošljite na sedež sindikata: SGIT Slovenije, Neratova ulica 4, 2000 Maribor in bomo mi izpolnjene obrazce posredovali na Finančni urad RS.

Takšno zahtevo lahko izpolnijo tudi vaši družinski člani, ki so davčni zavezanci – in niso člani sindikata SGIT.

Davčni organ bo moral upoštevati vse zahteve, ki mu bodo dostavljene,  SGIT pa bo prejeta sredstva iz naslova vaše donacije uporabil namensko za realizacijo programskih nalog, ki bodo v korist vsem zaposlenim.

Postopek je naslednji:

  1. Izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki je priloga temu dopisu.
  2. Če ste že prej izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.
  3. Obrazce za prijatelje in družino lahko fotokopirate.
  4. Izpolnjene obrazce posredujte na vašemu predsedniku sindikata ali jih pošljite na sedež sindikata SGIT, Neratova ulica 4, 2000 Maribor.

OBRAZEC >>

Za vašo pozitivno odločitev se vam najlepše zahvaljujemo.
SGIT Slovenije