KAJ STORITI, ČE POLETI VROČINA NA DELOVNEM MESTU POSTANE PREVISOKA?

Posted on Posted in Novice

ZSSS, 10.7.2023

28. stopinj CelzijaV 25. členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je določeno, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v t. i. »vročih delovnih prostorih«, v katerih so temperature zaradi sevalnih temperatur višje. V takih primerih mora delodajalec na ustrezen način poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, na hodnikih in stopniščih, ki so povezani z vročimi prostori, niso višje od 20 stopinj Celzija.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj – to je lahko tudi samo občasno, v prvi vrsti kot posledica višjih zunanjih temperatur, kar je značilno zlasti za poletne mesece –, mora delodajalec v tem času zaposlenim prav tako zagotoviti ustrezno toplotno udobje ter v povezavi s tem, če prihaja do prekoračitve dovoljenih temperatur oziroma do ugotovljenega neustreznega toplotnega udobja, sprejeti določene ukrepe. Ker običajno ne gre za stalno preseganje dovoljene temperature, se lahko delodajalec poslužuje tudi začasnih ukrepov, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. Med njimi so običajno najpogostejši organizacijski, npr. prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori, ponudba ustreznih osvežilnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, kot skrajni ukrep pa je mogoča tudi prekinitev delovnega procesa.

Ne pozabite!

Vedno, tudi ko gre za delo v času vročinskih valov in za različne težave ter kršitve, povezane s tem, se lahko za prvo pomoč oziroma za prve informacije obrnete na sgit@sindikat-zsss.si

Več na: https://www.zsss.si/kaj-storiti-poletje-vrocina-286/

SPREMLJAJTE VIDEO PREDSTAVITVE SGIT NA FB IN YOUTUBE

sindikatgit

 

 

 

 

 

POMEMBNO: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V GOSTINSTVU

Na Portalu VZD (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ) preberiteVarnost in zdravje pri delu v gostinstvu: http://www.osha.mddsz.gov.si/gostinstvo/INDEX.HTM